எங்களை பற்றி

ICTC (முடிவிலி வழக்கு மற்றும் டிரஸ் நிறுவனம்), 2003 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது சீர்திருத்தும் மற்றும் திறப்பு முன் நிலையில் இது. ICTC பிரதான தயாரிப்புகளில் அலுமினியம் டிரஸ், பிளைட் வழக்கு, மேடை நகரும், லிஃப்டிங் அமைப்பு, கூடாரம், மற்றும் பல உள்ளன.

  • 2222
  • 4444
  • 3333
  • 1111
WhatsApp Online Chat !